Trapbanan

TrapbananTrapbanan kommer under mars-september att vara öppen under onsdagar kl. 16:30 – som längst till 20:00.
Banan stängs 18:00 om det inte finns några skyttar på plats. Under sommaren så kan det vara begränsade öppentider. Kontrollera med banansvarig först!

Ansvarig för Trapbanan är Håkan Borén.

Håkan Borén
073-3658081
bgsgashb@telia.com