Trapbanan

TrapbananTrapbanan kommer under 2019 att vara öppen under onsdagar kl. 16.30-20.

Ansvarig för Trapbanan är Håkan Borén.

Håkan Borén
073-3658081
bgsgashb@telia.com